Investeringsfond med base i industrien i Innlandet

Seks sterke aktører har gått sammen for å etablere Komm-In AS. Vi skal investere i vekstbedrifter og bidra til økt verdiskaping i regionen.

Det nasjonale eksportsenteret for vareproduserende industri; NCE Raufoss, står bak initiativet. Målsetningen er å bruke våre fremste kompetansemiljøer som utgangspunkt for å skape vekst i nye verdikjeder. Industrien i Innlandet, med kjerne i Raufossmiljøet, har potensial for å generere nye forretningskonsepter med internasjonalt marked og stor vekst.

Dette, og flere andre sterke miljøer er et godt utgangspunkt for ny og lønnsom virksomhet. Komm-In AS skal være en katalysator i dette arbeidet og samtidig være en sterk nettverksaktør ved å knytte til seg relevante partnere.

Selskapets hovedfokus er på kompetansebaserte vekstbedrifter i Innlandet, med vekt på teknologibaserte konsepter med relasjoner og synergier til kompetansemiljøer i regionen.

Nettverk og samarbeid
Komm-In AS er i sin natur et nettverksselskap og retter all sin virksomhet inn mot å skape verdier gjennom samarbeid. Den daglige drifter skjer gjennom et nært samarbeid med NCE Raufoss og innovasjonsselskapet Total Innovation (tidligere Ko-Aks AS). Den operative driften skjer i samarbeid med Total Innovation, SINTEF Raufoss Manufacturing AS og NCE Raufoss.

Eiere
Oppland Fylkeskommune
Sparebanken Hedmark
SIVA
Raufoss Næringspark
Nammo Raufoss
Vestre Toten Kommune

Kontakt
Daglig leder Lars Rognås
lars.rognas@sintef.no
40852162
Postboks 163, 2831 Raufoss